ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ ප්රවේශය කළමනාකරණය කිරීම සහ අපගේ වෙනත් විස්තර සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ඔබේ අත්දැකීම් සඳහා ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත භාවිතා කරනු ඇත රහස්යතා ප්රතිපත්තිය.

මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වූ පසු, ඔබට ඔබගේ ඇණවුමේ තත්ත්වය වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි අතර අපට පණිවිඩ එවිය හැක. පහත ක්ෂේත්‍ර පුරවන්න, අපි ඔබට ඉක්මනින් නව ගිණුමක් පිහිටුවන්නෙමු. මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් සහ පහසු කිරීමට අපට අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් අපි ඔබෙන් අසන්නෙමු.
රෙජිස්ටර්